Надання послуг з факторингу

Факторингові операції передбачають придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, повністю приймаючи на себе ризики виконання таких вимог та прийом платежів, з метою отримання прибутку, а також збереження реальної вартості фінансових активів.

©2022 Agro Investment Centre. All Rights Reserved.