Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший того, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної на день укладення договору.

 

Після закінчення терміну договору фінансового лізингу об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або придбавається ним за залишковою вартістю.

 

Умови надання послуг з фінансового лізингу:

  • Вид лізингу – фінансовий лізинг;

  • Валюта операції – гривня;

  • Термін договору лізингу – до трьох років;

  • Авансовий платіж – не менше 40% від вартості об’єкту лізингу;

  • Графік платежів – ануїтет;

  • Виплата платежів проводиться лізингоотримувача – щомісяця;

  • Середньорічне удорожчання об’єкту лізингу -  не менше 18%;

  • Додаткові послуги у томи числі страхування – не передбачені;

Інші збри, платежі, податки – оскільки придбання активу у фінансовий лізинг прирівнюється законодавством України до купівлі-продажу, то на лізингоотримувача будуть покладені усі платежі та збори, передбачені законодавством України при купівлі об’єкту лізингу; обов’язковим є вимога страхування об’єкту лізингу на користь ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» у акредитованій в ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» страховій компанії на весь строк дії договору лізингу.

Послуги фінансового лізингу не надаються - державним установам; кредитним, фінансовим і страховим організаціям; інвестиційним фондам, недержавним пенсійним фондам; професійним учасникам ринку цінних паперів; підприємствам грального бізнесу; компаніям, які мають негативну кредитну історію; фізичним особам та фізичним особам-підприємцям.

 

Для отримання попередніх умов фінансового лізингу необхідно надати в ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» наступні документи (термін попереднього розгляду 1-2 дні, у разі позитивного результату повний список необхідних документів буде вислано спеціалістом Товариства):


1. Анкета лізингоотримувача, заявка лізингоотримувача (за формою).

2. Фінансова звітність клієнта за 4 звітні дати.

3. Довідка з банку/ів, де відкриті р/р про відсутність/наявність заборгованості по кредитам, виданим банківським гарантіям, акредитивам, із вказанням строку користування і розміру кредиту

4. Довідка з банку, в якому обслуговується клієнт, про обороти по розрахункових рахунках за останні 12 місяців

5. Техніко-економічне обґрунтування, або Бізнес-план. 

          Анкета Клієнта – Лізинг             Заява – Лізинг     

 

Розпорядження Національної Комісії, що здійснює фінансове регулювання у сфері ринків фінансових послуг №888 від 04.04.2017 р.

©2024 Agro Investment Centre. All Rights Reserved.