Фінансові звіти

2021 Рік     (дата розміщення на сайті 25.05.2021)

        Звітність 2020

        Аудиторський висновок

        Примітки 2020

 

 

2019 Рік     (дата розміщення на сайті 15.06.2020)

         Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

 Ф4. Звіт про власний капітал

 Примітки до фінансової звітності

 Звіт незалежного аудитора

 


2018 Рік      (дата розміщення на сайті 29.04.2019)

Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора

 


2017 Рік      (дата розміщення на сайті 03.04.2018)

Ф1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора

 


2016 Рік

Аудиторський висновок АІЦ за 2016 рік

Ф1. Баланс 2016

Ф4. Звіт про власний капітал 2016

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2016

Ф2. Звіт про фінансові результати 2016

Примітки 2016

 


2015 Рік

Аудиторський висновок АІЦ за 2015 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан)

Звіт про власний капітал

Звіт про рух коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до фінансової звітності

©2022 Agro Investment Centre. All Rights Reserved.