Клієнтам

 

ТОВ "АІЦ" не надає фінансові послуги з надання споживчого кредиту

 

 

   Порядок розгляду звернень

 

«Інформацію про захист прав споживачів фінансових послуг»

 

Захист прав споживачів — гарантований законом контроль за якістю і  безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

 

Захист прав споживачів — складова частина захисту прав людини.

 

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1)      захист своїх прав державою;

2)      належну якість продукції та обслуговування;

3)      безпеку продукції;

4)    необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількістьякістьасортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5)  відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

6)      звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

7)      об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

 

ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» робить усе можливе для забезпечення своїх клієнтів якісними фінансовими послугами, максимально використовує в своїй роботі клієнтно орієнтований підхід та сумлінно виконує вимоги чинного законодавства України та правила ділової етики. Незважаючи на це, Товариство робить усе можливе, щоб невід’ємні права своїх клієнтів – права споживачів були виконано у зв’язку з чим, просить своїх клієнтів, якщо:

 

клієнт ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства ) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на

 

ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ

 

і звернення безпосередньо до директора ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр», шляхом його здійснення в будь-який із способів, які можна дізнатись із «Порядку розгляду звернень» [Добавити лінк «Клієнтам» - «Порядок розгляду звернень»]

 

У разі незадовільної реакції посадових осіб Товариства Клієнт залишився незадоволеним – ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» пропонує звернутись до

 

ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, А САМЕ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

Контактна інформація:

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua/

 

 

Захист прав споживачів фінпослуг. Що варто знати?: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 

«Загальна інформація щодо договорів»

 

ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» для своїх клієнтів додатково зазначає що:

 

-          Клієнти ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» мають право на дострокове розірвання договору та відмову від послуг у будь який момент (за виключенням послуг факторингу після погашення кредитором фінансових зобв’язань). В окремих випадках, коли фінансові послуги вже надані це може призвести до накладання штрафу, пені тощо.

-          Право на відмову від кредитних послуг може бути використано клієнтом у будь який момент одночасно з поверненням наданого кредиту;

-          Право на відмову від договору фінансового лізингу може бути використано клієнтом у будь який момент одночасно з поверненням об’єкту лізингу у належному стані;

-          Право на відмову від договору факторингу може бути використано клієнтом у будь який момент до погашення кредитором фінансових зобов’язань з поверненням суми компенсації та відшкодуванням відсотків за користуванням фінансовими ресурсами;

-          Мінімальний строк дії договорів – шість місяців;

-          Зміни до договору вносяться шляхом підписання ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» та клієнтом відповідного Додаткового договору;

 

-          Зміна будь яких умов договору, а саме строки, сума компенсації або процентної ставки можливе лише за умови підписання ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Центр» та клієнтом відповідного Додаткового договору.

 

©2024 Agro Investment Centre. All Rights Reserved.